ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ФОНД „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 1 Август 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с Решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: [email protected]

 

Дата на откриване:

1.8.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

31.8.2022 г.

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 717 Последна промяна: 15:04:46, 01 Августа 2022