Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГБС -Инвест“ ЕАД.

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на П. Иванов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ВАЛ-ВЕС И КО“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „БАЛКАН РЕСУРС “ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Д. Стратиев, К. Стоянов и Ст. Узунов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на " Гюрер“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГИНС“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Крайморие Инвестмънт пропъртис“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Toдорова Консулт“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Техносън“ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГМК 1“ АД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Май Пропъртис“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Бургас Тауър“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на А. Кузманов, В. Ненчева, Г. Грудов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на А. Томов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Куш мода“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на А. Панайотов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Я. Колева и В. Колев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „АМД 2017“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Гресия 2“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ЮГЖК “ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Стратеджия“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „УОН“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Ясемин“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нед-1“ ЕООД и „Диамант Трейдинг Груп“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на П. Николов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Керамика Бургас“ АД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГМК 1“ АД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Св. Георгиева

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Балкан Ресурс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Биомакс Къмпани“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Бургас Терм“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Марилес“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Медпетрол“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „И.С. Пропърти“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Масада Сити“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД и „Делта-ИН“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Пристанище Бургас“ ЕАД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на П. Ковачев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Ж. Люцканов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Д. Минчев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Денито“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Кр. Димитров

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нира“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Форос Дивелъпмънт“ ЕАД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Д. Банкин

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Б. Кирова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Р. Димитров

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Владиван“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Грег-България“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нотамет“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ЕТ „Станчо Кичев“

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Дрансел“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Севан С.В“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Ти-Ем Транс“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Золекс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ДП „Пристанищна инфраструктура“, ТП „Пристанище Бургас“

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Г. Стоименов и И. Фанев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Балкан ресурс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „СОТ – Сигнално-охранителна техника“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „МИП МЕТАЛС“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Коста Гард“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Пл. Петков

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Океан Шипингс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на “Унибилд Инженеринг“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Балкани Металс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Хела-БГ“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на “Риба Комерс“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Солинвест“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на П. Димитров

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Дева бродкаст“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Съединение-02“ ООД

Инвестиционно предложение на „Балкани Металс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Коста Гард“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Марина Валпараисо“ АД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Я. Костадинов и Е. Кънев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Трунко Хестион“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Златен клас“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Саня-57“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „М-бус“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Ал. Събев, Ф. Петкова и Н. Велянов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Златен клас“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Факториел“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нордус Балкан 2“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „БИ МЕТАЛ“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Дева Бродкаст“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Дени Лайтинг“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „КБ Инвестмънт“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Делта ин“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Хр. Илич и Д. Илич

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Биттел“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Ж. Бачийски

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Сентрал парк Бургас“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Атанас Георгиев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ВДК Комплект“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Суйд Инвест“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нордус Балкан 2“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ЗП „А. Георгиев“

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Сенс-БГ“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Б. Джаникян

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Инфинити Резиденсиз“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Веселина Комерс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ДИМИ-ТРАНС“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Д. Йорданов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Бургаски езера“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Кр. Стоянов и И. Търколев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на М. Илиев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ЗП „Д. Калчева“

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Кроношпан България“ Е

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Д. Минчев и А. Минчева

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Близнаци 71“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ЕМИ“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Хр. Колев и М. Иванов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Унихоум Комфорт“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на С. Гешев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на В. Проданов и Н. Брайков

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Вежимилк“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Кр. Дъбов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на К. Димитров

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Б. Джаникян и К. Радославова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Рад-Бул“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Топметал Комерс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нордус Балкан-2“ ОО

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на С. Петрова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на И. Петрова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Г. Драгнев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Мартал Груп“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Евтим Арамов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Електра“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Уни Енерджи“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Арапилес“ ОО

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Бигс“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Денира“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на М. Рашева, Н. Атанасова и П. Атанасов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Тодорова консулт“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГМГ Инвест 2020“ ООД