Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения

Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на ЗП „Д. Калчева“

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Кроношпан България“ Е

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Д. Минчев и А. Минчева

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Близнаци 71“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ЕМИ“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Хр. Колев и М. Иванов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Унихоум Комфорт“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на С. Гешев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на В. Проданов и Н. Брайков

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Вежимилк“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Община Бургас

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Кр. Дъбов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на К. Димитров

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Б. Джаникян и К. Радославова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Рад-Бул“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Топметал Комерс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Нордус Балкан-2“ ОО

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на С. Петрова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на И. Петрова

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Г. Драгнев

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Мартал Груп“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Евтим Арамов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Електра“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Уни Енерджи“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Арапилес“ ОО

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Бигс“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Денира“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на М. Рашева, Н. Атанасова и П. Атанасов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Тодорова консулт“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГМГ Инвест 2020“ ООД