Разяснителна кампания

Видео клипове

Видеоклипове със субтитри

Обучителен клип за избиратели за машинно гласуване