Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3