Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4