Регистър на общинска собственост

Регистри на разпорежданията с общинска собственост от 2003 - 2009/2010 г.

Справка за имотния регистър на територията на Община Бургас

Тук може да направите справка за имотния регистър на територията на Община Бургас.