РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗПП

ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БУРГАС В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД

"БУРГАСИНВЕСТ" ООД

"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–1 БУРГАС" ЕООД

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС" АД

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ " ПРОФ. ИВ. ТЕМКОВ"- БУРГАС" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ "НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962"АД

"ЧИСТОТА" ЕООД