РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗПП

Размер на шрифта: A A A Назад

ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2019 Г.

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД

"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–1 БУРГАС" ЕООД

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ " ПРОФ. ИВ. ТЕМКОВ"- БУРГАС" ЕООД

"ЧИСТОТА" ЕООД