Събития

Размер на шрифта: A A A Назад

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

За нас е удоволствие да ви поканим на Информационен ден за обществена поръчка за проектиране на системата за бързи автобусни линии на 5 юли в гр. Бургас.

Община Бургас изпълнява проект "Интегриран градски транспорт на Бургас". Проектът се финансира от ОП "Регионално развитие" 2007-2013 и от Община Бургас.

Проектът е в своята първа фаза и една от най-важните дейности е възлагането на поръчка за дизайн на системата на бързи автобусни линии и нейните елементи. Поръчката ще включва анализ на съществуващата улична мрежа за прокарване на бърза автобусна линия, оптимизиране на кръстовища със светлинно регулиране, анализ на велосипедната мрежа,проектране на централна автобусна спирка и автобусни терминали.
Община Бургас желае да покани всички заинтересовани страни, за да осигури прозрачна и пълна информация относно процедурата.
Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на общината www.burgas.bg след 28 юни.

Програма и полезна информация
13:00 Обиколка по маршрута на бързите автобусни линии - среща пред Централния вход на ЖП гара Бургас

14:00 Откриване

Кратко въведение в проекта
Детайлна презентация на техническите изисквания и спецификации
Въпроси и отговори
15:30 Коктейл

Място:
Морско Казино,Морска градина
Бургас

Лице за контакт:
Даниела Николова
Имейл: [email protected]

 

ВАЖНО: Линк към файл с чертежи и схеми на бързи автобусни линии от предпроектно проучване - http://file.burgas.bg/Evrointegration/29yuini2011.pdf.

Линк към доклад за извършената работа през Фаза І на пилотен проект за интегриран градски транспорт на Бургас -  http://file.burgas.bg/jaspers/1/bg/index.html.

 

 

"УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ", 06. 06. 2011 г.

"УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ", 06. 06. 2011 г.

 

 

 

През месец юни 2011 г. в гр. Бургас се проведе кампанията "Зелени дни в Бургас", чиято цел бе да се повиши информираността на обществеността в областта на околната среда и представят възможностите за устойчиво използване на природните ресурси и енергия.
Част от кампанията "Зелени дни в Бургас" бе конференция на тема "Устойчиво енергийно развитие на Общините в България", която се проведе на 06 юни 2011 г. в Културен Център "Морско казино" - Бургас.
Целта на конференцията бе да сподели опита на различни български общини в процеса на разработване и изпълнение на политики и планове за устойчиво енергийно развитие и планиране.
Наред с опита на Общини от България в областта на енергийно развитие, местни политики и реализирани практики и проекти, допринасящи за превръщането на Общините в устойчиви енергийни общности, бе представен и проект на "Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 - 2020", които ще бъде инструмент за постигане на европейските цели 20/20/20, залегнали в подписаното от Кмета на Община Бургас Споразумение на кметовете.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2010 - 2020:

ДЕН НА ЕВРОПА, 9 май, 2011 г.

ДЕН НА ЕВРОПА, 9 май, 2011 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
По традиция Община Бургас отбелязва 9 -ти МАЙ - Ден на Европа. Вече трета поредна година организираните по този повод събития събират представители на организации и институции - партньори на Общината в реализирането на многобройни проекти и инициативи, финансирани с европейски средства и насочени към популяризиране на европейските ценности и приоритети.
За да отбележи Деня на Европа, тази година Община Бургас организира конкурс за фотография на тема "Европа в моя град". Целта на конкурса е да се покажат резултатите от реализираните проекти с европейско финансиране на територията на общината и тяхното значение и въздействие върху нашето ежедневие. Най - добрите фотографии ще бъдат представени по време на официално събитие, организирано на 9 май 2011г. от 14:00 часа в зала "Ал.Г.Коджакафалията" - Културен център "Морско Казино".

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
Всеки проявяващ интерес към конкурса може да участва с максимум 3 /три/ броя снимки представени в цифров вид - черно-бели или цветни, тип на файла jpg. Големината на изображението трябва да бъде не по-малка от 1200 пиксела. Снимките трябва да бъдат придружени с кратка анотация, включваща заглавие на снимката, име на фотографа, кратко описание .
Участието в конкурса се осъществява само по електронен път на e-mail: [email protected]
Крайният срок
за изпращане на фотографиите е 2 май, 2011 г.
Селекционираните за участие в изложбата снимки ще бъдат отпечатани в размер 254 x 381 мм, подходящо рамкирани от организаторите и ще бъдат изложени в зала "Ал.Г. Коджакафалията" в Културен център "Морско казино" на 9 май 2011г. от 14:00 часа. В официална церемония ще бъдат излъчени победителите, които ще получат грамоти и подаръци от Община Бургас.

 

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС” ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС” ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 26 и 27 май 2010 г. в конферентната зала на хотел "Бургас" се проведе първият обучителен семинар на тема "Мониторинг и управление на качеството на въздуха". Събитието е в рамките на проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас", финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. В рамките на проекта се предвижда провеждане на още три обучения.

Лекторите на семинара са Норвежки институт за изследване качеството на въздуха (NILU), които са партньори по проекта.Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят с европейските практики за управление качеството на въздуха, методиката за разработване на програма за мониторинг и осигуряване качеството на въздуха. Също така бяха представени резултатите от проведеното иновативно проучване на атмосферния въздух по т.нар метод "passive samplers" на територията на община Бургас, европейското и национално законодателство, както и общинските политики в тази област.

На семинара присъстваха представители на РИОСВ-Бургас, Регионална лаборатория-Бургас, Представители на общини в Област Бургас, Областна управа, Лукойл Нефтохим, Кроношпан, Омбудсмана на община Бургас  и др.

 

Снимки от събитието можете да намерите тук: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Презентации от събитието можете да намерите тук: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

   

   

  ФОРУМ "УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ - МЕСТНИ ВЛАСТИ И ПАРТНЬОРИ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА"


  На 23 септември Община Бургас и Сдружение на Общините от Югоизточен регион организираха форум на тема "Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата". Събитието е в рамките на инициативата "Дни на енергията в Югоизточен район в България", която от своя страна е част от най-голямото събитие на Европейския съюз, посветено на градовете и регионите - "Отворени дни" /Open Days/. Съпътстващо форума изложение представи опита на фирми и организации в намирането на ефективни технологични решения за пестене на енергия. Участие в събитието взеха представители на държавни институции и местни власти, образователни и неправителствени организации, ангажирани в сферата на енергийната ефективност, енергийни компании. Форумът се проведе на 23.09 от 10 до 14 ч. в зала "Компас" на хотел "България".  

   

  1. Презентация представена от Агенция по енергийна ефективност


  2. Проект Фотоволтаичен парк - Ямбол


  3. Търговско-промишлена палата - Стара Загора


  4. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013


  5.  Овергаз Инк. АД


  6.  Община Ямбол


  7. Община Стара Загора

  8. Община Сливен

  Open days 2008

  Инициативата "Дни на отворените врати" /Open Days/ беше организирана за шеста поредна година от Комитета на регионите и Генерална дирекция "Регионлано развитие" на Европейската комисия и се проведе в дните от 6 до 9 октомври 2008 г. в Брюксел.

  Бургас бе най-активен измежду всички български общини по време на "Дни на отворните врати" /Open Days/ в Брюксел и си спечели нови приятели в столицата на Европа.

  Атрактивна мултимедийна презентация, с акцент върху туристическия потенциал на Бургас, представи пред пълна зала зам.-кметът Ивелина Василева.

  От презентацията се разбра, че Бургас предлага на потенциалните туристи и инвеститори уникални възможности за транспорт и комуникации, заради близостта на Пристанище и Летище Бургас. Ивелина Василева разкри намеренията на новата местна власт в Бургас да се погрижи за подобряване инфраструктурата на о-в "Света Анастасия" и превръщането му в популярна туристическа дестинация. Обърнато беше внимание на публично-частни проекти, които ще се реализират в Бургас, на защитените територии около града, на възможностите за екотуризъм и балнеолечение. Представени бяха възможностите за културен туризъм и бургаските фестивали: театралният и кинофестивалът "На брега", Международният фолклорен фестивал, "Бургас и морето", както и новите - фестивал на пясъчните скулптури и Spirit of Burgas.

  Чрез това свое първо участие в Open Days Бургас и другите общини от Югоизточен регион - България станаха по-разпознаваеми на европейската карта, а задружността им направи отлично впечатление на радетелите за "Европа на регионите".

  Презентация - Open days 2008 -  тук!