Социални звена

Размер на шрифта: A A A Назад
Защитено жилище за лица в риск

Защитено жилище за лица в риск

Адрес: ул. "Поп Грую" №45 Тел. 056/813989 Основна цел и дейности: Предоставя комплекс от услуги насочени към социална адаптация на девойки и младежи без родители, приключили престоя си в социални институции и социално учебно- професионални заведения. Работният процес е обазпечен от социални работници. На лице е 24-часово обгрижване на настанените…

Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа

Разкрит със Заповед РД 01-574/15.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" като държавно делегирана дейност. Функционира от месец юли 2007г. Адрес: гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, ул. "Дрин"№ 9, тел./факс: 056/ 53 04 05, e-mail: [email protected] Работно време: от 8,30 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,00 часа. Почивен…