Спортен календар 2020

Актуализиран спортен календар 2020 г. в следствие на извънредната епидемиологична обстановка в Република България