Търгове

ЗАПОВЕД № 2128/24.06.2024 г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на част от недвижим имот – публична общинска собственост - обособено помещение, находящо се на ...

Прочетете повече