Търгове

Размер на шрифта: A A A Назад

ЗАПОВЕД № 424/09.02.2023 г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, в пакет, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне, по одобрена план – схема, на

Прочетете повече