Участници

Николай Райков

Иво Паспалски

Логото е многопластово. От една страна пръстовия отпечатък носи "наследствието" на всеки един ученик и следата която той ще остави, естествено стилизиран по начин, напомнящ мрежа/компютърна платка. В сърцевината имаме стилизирана буквата "Б" - Бургас.

Абуди Жабас

Изобразява зъбно колело , което включва в себе си бинарните 1 и 0 , както и символ за включване на електрически уред. Логото символизира синхронната работа на кода в един софтуер и начина по който компютъра разчита данните чрез бинарен код (1 = има ел.заряд /0 = няма ел.заряд).

Димитър Лазаров

Изобразява най-основните и характерни символи, благодарение на които функционира всеки компютър - цифрите 0 и 1. Те са преплетени по начин, който олицетворява безкрайните вариации, комбинации и поредици, в които тези цифри "влизат", за да съставят всеки код и всяка софтуерна програма, караща компютъра да извърши определеното действие.

Диляна Иванова