Управление в кризисных ситуациях, общественный порядок и безопасность

ДИРЕКЦИЯ "Управление при кризи, обществен ред и сигурност"

Адрес: ул."Александровска", 26

Директор: Веселин Василев

Е-mail: [email protected]

Контакти

ИНструкция за обработка на постъпили СИГНАЛИ от ГРАЖДАНИ

Определени места за временно настаняване на пострадали при бедствие

Карти с определените места като пунктове за защита на населението при природно бедствие - земетресение

ТД "Възраждане"

ТД "Изгрев"

ТД "Приморие"

ТД "Освобождение"

ТД "Зора"

ТД "Долно Езерово"

КМЕТСТВА

ПЛАНОВЕ