Проекти и програми в процес на изпълнение

Размер на шрифта: A A A Назад

МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОРИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА"

КЪМ МЛАДЕЖИТЕ ДО 29 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   Като загрижена институция и активен работодател в сферата на заетостта, Община Бургас участва в Национална програма "Активиране на неактивни лица", по чиито условия от м. октомври 2015 г. са назначени двама младежи до 29 год. възраст на длъжност Младши специалист, младежки медиатор. Младежките медиатори изпълняват дейности за…

Прочетете повече

№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.

Прочетете повече

Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще има до края на 2020 г.

Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще има до края на 2020 г. С Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“на 21.11.2017…

Прочетете повече

BG05FMOP001-5.001 „3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ BG05FMOP001-5.001  "3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19"           Община Бургас кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001  "3.1…

Прочетете повече