Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще има до края на 2020 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 23 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще има до края на 2020 г.

С Решение № 6 от Девето редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“на 21.11.2017 г. бяха одобрени предложените промени и критерии за избор на операция „Приеми ме 2015“. Във връзка с това срока за изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ (Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г.) се удължава, като общата продължителност на проекта от 28 месеца,става 63 месеца до 28.02.2021 г..

Самата социална услуга „приемна грижа“ ще се предоставя по проекта до края на 2020 г. В този срок следва да бъде подготвена и нормативна база, която да осигури предоставянето на услугата като държавно делегирана дейност.

От началото на м. Ноември 2016г със стартирането на Вторият етап на проекта заработи Областен модел на управление, което доведе до нова организация на управление на местно ниво и на предоставяне на социалната услуга „ приемна грижа”, а имено редуциране на екипите за управление чрез сформиране на областни екипи за управление на проекта, в т.ч. осигуряване финансовото управление на местно ниво в останалите общини-партньори и сформиране на Области екипи по приемна грижа/ ОЕПГ/.

За Област Бургас предоставянето на услугата "Приемна грижа" се извършва в общините  Бургас, Айтос , Камено, Карнобат, Средец, Сунгурларе и от м. ноември 2017 г. нов партньор е община Малко Търново.

Областният екип по приемна грижа включва четири социални работника и началник екип, като двама от социалните работници  обслужват приемните семейства от общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Сунгурларе и Малко Търново. Създадено е изнесено работно място в  гр. Средец за двама от социалните работници, обслужващи приемните семейства от съответната община.

Към 28.02.2018г. броя на утвърдените приемни семейства за Област Бургас е 45 бр., а настанените деца са 32 и предстоят нови настанявания. В четири от приемните семейства се отглеждат деца с увреждания.

Основен акцент в работата на ОЕПГ е повишаване качеството на услугата, за което значително допринасят проведените и планираните да се проведат  специализирани обучения и супервизии  екипа и приемните семейства.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1434 Последна промяна: 13:41:44, 09 Февраля 2024