Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 юни 2013 г. (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Костадин Марков, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово" в кв.63, УПИ II-1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1241, 1242, 1245, 1246, 1247 "за рибарско пристанище", по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки", финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР)"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на семинар на тема "Енергийна ефективност по програма на Reecl" на 25.01.2012 г. (сряда) от 13.00 часа

Онлайн излъчване на семинар, чийто съорганизатор е Община Бургас.

Темата на семинара е "Енергийна ефективност по програмата Reecl".
В него участват представители на "Асоциация на домоуправителите", на програмата "Reecl", на Община Бургас, на банковия сектор, както и домоуправители от Бургас.

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.09.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27 септември 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка с предмет:

"Премахване на 14 броя павилиона и постройки."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19.09.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за малка обществена поръчка

 

 

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19 септември 2011 г.  (понеделник) от 15.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Йорданка Ананиева, ще отваря оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет:

"Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначена за разполагане в кабинети и зали."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28.06.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 юни 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа,  комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет:

"Премахване на 16 павилиона и постройки"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 31.05.2011 г. (вторник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 31 май 2011 г.  (вторник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Красимир Стойчев, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I - Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт и Обособена позиция II - Метанови (CNG) солови (12 м) автобуси за масов градски транспорт."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.05.2011 г. (четвъртък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05 май 2011 г.  (четвъртък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Красимир Стойчев, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс "Флора", което включва доставка и монтаж на:

1.1. Тренировъчен часовник за басейн

1.2. Информационно табло за състезания по водна топка в комплект с 4 броя дисплея за показване на времето;

1.3. Вишка за спасител."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.04.2011 г. (петък) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29 април 2011 г.  (петък) от 16.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Йорданка Ананиева, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин"; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче"; ЛОТ 3: ЦДГ №10 "Слънце" и ЛОТ 4: ЦДГ №31 "Веселушко" - гр. Бургас"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.04.2011 г. (сряда) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27 април 2011 г.  (сряда) от 9.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка кв.Сарафово между ул."Ангел Димитров", ул."Комсомолска", ул."Драва", УПИ I, кв.47, идентификатор на кадастрална карта №820.566 кв.Сарафово гр.Бургас - ЕТАП I"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19.04.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19 април 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Йорданка Ананиева, ще отваря оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет:

"Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на списание "МОРЕ" през 2011 година."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15.04.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15 април 2011 г.  (петък) от 10.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Транспортен подход към бл.7 и 7А, ж.к. Славейков, гр.Бургас в участъка от о.т. 1403 -400-1390 и кръстовището при о.т. 1400"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 04.04.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 4 април 2011 г.  (понеделник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Упражнение на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация и водоснабдителни и канализационни мрежи в кв."Меден рудник" в гр.Бургас", вкл. строителен надзор и оценка на съотвествието", финансирана по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.03.2011 г. (вторник) от 9.30 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29 март 2011 г.  (вторник) от 9.30 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Премахване на 18 павилиона и постройки"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.03.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 март 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Йорданка Ананиева на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин"; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче"; ЛОТ 3: ЦДГ №10 "Слънце" и ЛОТ 4: ЦДГ №31 "Веселушко" - гр. Бургас".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас

Във връзка с отварянето на оферти на малка обществена поръчка с предмет: "Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк, северно от улица Зора, ЕТАП 2 - оборудване на игрална зона за деца 0-3г. "

ПРИКЛЮЧИ: Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.03.2011 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 март 2011 г.  (петък) от 14.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг "Опера" от ул."Климент Охридски", кв.168, ЦГЧ, гр.Бургас".

 

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2011-0003

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.03.2011 г. (петък) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 март 2011 г.  (петък) от 9.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, отваря оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.03.2011 г. (четвъртък) от 15.00 часа, във връзка:

Среща-дискусия на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения" с участието на министъра на Министерството на околната среда и водите - Нона Караджова, кмета на Община Бургас - Димитър Николов, представители на общинска администрация, РИОСВ и ВиК

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08.03.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08 март 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на улично осветление на:

1. Обект "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, жк "Меден Рудник", гр. Бургас";

2. Обект "Районно осветление парк "Минерални бани", кв. "Ветрен", гр. Бургас"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.02.2011 г. (вторник) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 февруари 2011 г.  (вторник) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв."Меден рудник" в гр.Бургас":
1. Главен източен канализационен колектор
2. Рехабилитация на водопроводна мрежа и ПС Победа
3. Водоснабдяване и канализация на Зона РЦ, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.02.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 февруари 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците за малка обществена поръчка с предмет:

"Премахване на 22 /двадесет и два/ павилиона и постройки"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21.02.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21 февруари 2011 г.  (понеделник) от 15.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Йорданка Бенова-Ананиева на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет:

"Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен за система със слънчеви колектори за БГВ и термопомпена система за отопление, с възможност за охлаждане и реализиране на обект: Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №11 "Чайка" - комплекс Меден Рудник-гр.Бургас".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21.02.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 21 февруари 2011 г.  (понеделник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет д-р Лорис Мануелян на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Проектиране на обект: Център за временно настаняване на бездомни хора в УПИ VIII, кв.II по плана на кв."Акациите", гр.Бургас, ул."Китка" №5".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.02.2011 г. (сряда) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16 февруари 2011 г.  (сряда) от 16.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Канализация и ПСОВ гр.Българово, подобекти:
1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр.Българово
2. Канализация за битови отпадни води -гр.Българово -I етап"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:
Участък ІІ - по бул. "Демокрация" (от кръстовището с ул. "Цар Симеон І" до кръстовището с ул. "Димитър Димов");
Участък ІІІ - по ул. "Дунав" (от кръстовището с бул. "Демокрация" до кръстовището с бул. "Стефан Стамболов") и по бул. "Стефан Стамболов" (от кръстовището с ул. "Дунав" до кръстовището с ул. "Сан Стефано")"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 10.00 часа,  комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Актуализация на ПУП/ПРЗ ж.к."Изгрев", гр.Бургас"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.02.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10 февруари 2011 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков при Община Бургас, отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция на улица "Цар Калоян" от о.т. 493-495-479-506-471-463-457-451510-443-441-427-431-419-416-409-412- до о.т. 405, в участъка от бул."Иван Вазов" до бул."Сан Стефано" по плана на ж.к. "Възраждане", гр.Бургас по одобрен технически и работен инвестиционен проект".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.02.2011 г. (четвъртък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10 февруари 2011 г.  (четвъртък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"ЛОТ  1. "Реконструкция ограда на Приморски парк" и  2. "Огради на гробища""

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 януари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция на улица "Цар Калоян" от о.т. 493-495-479-506-471-463-457-451-510-443-441-427-431-419-416-409-412- до о.т.405, в участъка от бул. "Иван Вазов" до бул."Сан Стефано" по плана на ж.к "Възраждане", гр.Бургас по одобрен технически и работен инвестиционен вариант"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14.01.2011 г. (петък) от 09.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 януари 2011 г.  (петък) от 09.30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 "Инвестиционни проекти за водоснабдителна мрежа на Бургас  - Меден Рудник"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 13.01.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 13 януари 2011 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на Лорис Мануелян - заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип микробус за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Бургас."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.01.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 януари 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Избор на изпълнител за строителство на обект: "Водостоци в кв.Горно Езерово", Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07.01.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 07 януари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мражи в кв."Меден рудник" в гр.Бургас, вкл. строителен надзор и оценка на съотвествието, финансирана по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 06.01.2011 г. (четвъртък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 06 януари 2011 г.  (четвъртък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв."Меден Рудник" в гр.Бургас":

1. Главен източен канализационен колектор
2. Рехабилитация на водопроводна мрежа и ПС Победа
3. Водоснабдяване и канализация на Зона на РЦ, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 декември 2010 г. от 11,00 до 12,30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет "Канализация и ПСОВ, гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр. Българово. 2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово - 1-ви етап".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 17.12.2010 г. (петък) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 17 декември 2010 г.  (петък) от 13.30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Атанаска Николова на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв.Горно Езерово, гр.Бургас, област Бургас".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09.12.2010 г. (четвъртък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09 декември 2010 г.  (четвъртък) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Светофарна уредба на ул."Въстаническа" и Източна районна артерия (път III-7908 ж.к."Меден рудник" - с.Твърдица) в ж.к "Меден рудник", гр.Бургас - проектиране и изграждане".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09.12.2010 г. (четвъртък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 09 декември 2010 г.  (четвъртък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Проектиране на ново осветление, както следва: Обект 1. "Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр.Бургас (сборен) и Обект 2. "Улично осветление - с.Равнец"".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08.12.2010 г. (сряда) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 08 декември 2010 г. (сряда) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед №3390/30.11.2010 г. на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Почистване и изнасяне на строителните отпадъци от 25 бр. принудително премахнати незаконни строежи в м."Ченгене скеле"".

 

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 30.11.2010 г. (вторник) от 09.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 30 ноември 2010 г. от 9.30, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води -  кв."Горно езерово", гр.Бургас, област Бургас".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. (сряда) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Доставка на оборудване: ЛОТ 1 - Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 - Битово оборудване"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 ноември 2010 г. от 14.00 часа

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 ноември 2010 г. от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център-Бургас, ул."Гладстон" 47-първи етап".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.11.2010 г. (понеделник) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 ноември 2010 г. от 13.30 до 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с.Рудник и м.с. Черно море".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 18.11.2010 г. (четвъртък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизъчване от залата на Община Бургас на 18 ноември 2010 (четвъртък)от 11:00, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет (инж.Костадин Марков) при Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр.Бургас"

 

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 17.11.2010 г. (сряда) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизъчване от залата на Община Бургас на 17 ноември 2010 (сряда)от 15:00, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет (инж.Костадин Марков) при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев", гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 - 1245 - 1244 - 1171) ж.к. "Славейков", гр. Бургас"

 

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 16.11.2010 г. (вторник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизъчване от залата на Община Бургас на 16 ноември 2010 от 14:00 (вторник), когато комисия назначена със заповед на заместник кмет (инж.Костадин Марков) при Община Бургас, ще отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:

 

1. Актуализация и допълненение на съществуващия ТИП за "Улица от о.т. 922-924А-924Б по плана на к-с "Изгрев"  град Бургас

2. Изграждане на "Улица от о.т. 922-924А-924Б по плана на к-с "Изгрев" , град Бургас

 

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.11.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.11.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет "Реконструкция на ул."Христо Ботев" и ул."Цар Петър", гр.Бургас - II етап".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.11.2010 г. (петък) от 15.00 часа, във връзка с разглеждане, оценяване на получени оферти за обект:

 

"Избор на изпълнител за извършване на разширение на зала в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанова".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на улици:

ЛОТ 1. Обслужваща улица бл.136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев", гр.Бургас и

ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл.55, и 56 (о.т. 1170-1245-1244-1171), ж.к."Славейков", гр.Бургас".

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 02.11.2010 г. (вторник) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на община Бургас".

 

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.10.2010 г. (петък) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на ТП за обекти по Капиталова програма на Община Бургас

 

1.Изготвяне на ТП за обект: Детска ясла в УПИ І, кв.21 по плана на кв. «Сарафово» гр. Бургас /допълнителен корпус към ЦДГ №19 «Ален мак»

2.Изготвяне на ТП за обект: «Дневен център за деца и младежи с увреждания” в УПИ ІІІ, кв.7 по плана на в.з.«Бургаски минерални бани» Община Бургас –преустройство и ремонт на бивш филиал на ОДЗ №4 «Калина Малина»

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:

Паспортизация на озеленените площи, част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД "Приморие"-ЦГЧ (ЦГЧ , к-с "Република" и к-с" Възраждане")

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

"Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас".

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050

ПРЕДСТОИ: Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

  • Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.;
  • Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност
  • file Документация

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0047

Видеоизлъчване на заседателната зала на 15.10.2010 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

 

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:   "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0049

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа:

Комисия назначене със заповед за отваряне на ценови оферти по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас:

1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас.

2 Изграждане на "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас."

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0046

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.10.2010 г. (вторник) от 14.00 часа:

Комисия назначена със заповед на Зам.кмет Костадин Марков при Община Бургас, отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:

"Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0049

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.10.2010 г. (вторник) от 09.30 часа:

Комисия назначена със заповед на Зам.кмет при Община Бургас - Атанаска Николова, отваря оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води - с.Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, област Бургас".

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0048

01.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа:

ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕ ОТ ЗАЛАТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен, гр. Бургас".

2010г.

 

Файлове и ресурси

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0044

Заседание на комисия, назначена със заповед на зам-кмета на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, за разглеждане и оценяване на получени оферти за обект:

Текущ ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", по проект "Красива България", мярка 0-02 "Спешно подпомагане на социални домове.

Комисия назначена със заповед на зам.-кмета Йорданка Бенова-Ананиева на Община Бургас, отваря офертите на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:

1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас.

2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали.

 

Комисия назначена със заповед на Зам.-кмет Йорданка Бенова-Ананиева при Община Бургас, отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:

"Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас"

Комисия назначена със заповед на зам.-кмета Йорданка Бенова-Ананиева при Община Бургас, отваря офертите на подалите участници за обществена поръчка с предмет:

"Направа на топлоизолация на ОУ "Христо Ботев" - кв.Ветрен, гр.Бургас"

Заседание на комисия, назначена със заповед на зам.-кмета на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, за разглеждане ни оценяване на получени оферти за обект:

"Текущ ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", по Проект "Красива България", мярка 02-02 "Спешно подпомагане на социални домове""

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, отваря офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет:

1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници с отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас.

2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали.

Отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка с предмет:

"Почистване и изнасяне на строителни отпадъци от принудително премахнати незаконни строежи, м."Ченгене скеле"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Основен ремонт и саниране на сградата на Детска ясла №5, к-с "Лазур" до бл.24, град Бургас" - отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, отваря оферти на участници в обществена поръчка с предмет:

"Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на Постоянни детски ясли, Детска кухня и Домашен социален патронаж на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба, месни и рибни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. № 4. Консерви-плодови и зеленчукови. № 5. Други хранителни продукти. № 6. Хляб и хлебни изделия. № 7. Хигиенни, санитарни материали и консумативи. № 8. Почистващи препарати и дезинфектанти"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс "Зорница", гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино" и Сцена на открито "Охлюва" с четири обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино";

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално - охранителна техника , пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен център "Морско казино" и Сцена на открито "Охлюва";

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Доставка и монтаж на техника за озвучаване и сценично осветление за обекти: Младежки културен център, Културен център "Морско Казино" и Сцена на открито "Охлюва";

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Доставка и монтаж на видео и презентационна техника за обекти: Младежки културен център и Културен център "Морско Казино", компютърни и комуникационни системи за Културен център "Морско Казино", по проект:

"Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас", Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 "

Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Основен ремонт и саниране сградата на Детска ясла №5, к-с "Лазур" до бл.24, град Бургас"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в Община Бургас"

Продължение на заседание на комисия за разглеждане и оценяване на ценови оферти за обект:

Текущ ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост по проект "Красива България" - мярка 02-01 "Защитено жилище"

Заседание на комисия за разглеждане и оценяване на ценови оферти за обект:

Текущ ремонт на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост по проект "Красива България" - мярка 02-01 "Защитено жилище"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0041

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0034

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища"

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0037

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 - 6 - 8 - 9 и 11 - ж.к. "Лазур" - гр. Бургас и изграждане на ново осветление. ЛОТ 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление по ул. "Карлово" и ул. "Калофер" - ж.к. "Лазур", гр. Бургас"