Молодежная политика

Размер на шрифта: A A A Назад

Възможности и финансиране

Общински консултативен съвет по политиките за младежта

Ученически омбудсман на Община Бургас

През 2020 год. за първи път Общественият посредник (омбудсман) на Община Бургас организира подбор за ученически омбудсман и негов заместник.

Инициативата е съобразена с Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (XX сесия, 21 май 2003 г.).

Право на участие имат ученици от IX до XI клас с много добър успех и силна мотивация. Изисква се всеки да представи поне по две препоръки (една от тях да е от класен ръководител), както и кандидатурите им да бъдат подкрепени чрез подписи на техни съученици, съотборници, родители и други преподаватели.

Ученическият омбудсман се ангажира с културни, образователни и други дейности в полза на учениците от Община Бургас и обществото като цяло.

Повече информация за тяхната дейност може да откриете на следния линк: https://www.facebook.com/studentombudsmanburgas

Младежка академия за доброТворци

Общински доброволчески корпус

Регистър на младежките организации