Законы и постановления

Размер на шрифта: A A A Назад

Закон за административно–териториалното устройство на Република България

Закон за административно–териториалното устройство на Република България

С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО)

 

Закон за администрацията

Закон за администрацията

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)