Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолацияПостоянен адресНастоящ адрес(Полетата Телефон и E-mail са необходими с оглед уведомяване на избирателя за включването му в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия)