Главен архитект

Главен Архитект на Община Бургас

арх.Тихомир Райчев

Арх.Тихомир Райчев
 

Приемен ден за граждани:
Вторник от 8.30 до 10.30ч.
В дните съвпадащи със сесия на Общински съвет Бургас приемният ден се отменя.

Приемен ден за проектанти и строителни надзори:
Четвъртък от 16.00 до 17.00ч.

 

БИОГРАФИЯ

Образование:

Архитект Райчев е роден в Бургас, възпитаник е на Техникум по строителство „Кольо Фичето“ гр. Бургас. Висшето си образование завършва в Университет по архитектура строителство и геодезия /УАСГ/ София, като придобива магистърска степен като строителен инженер след което записва и завършва и специалност Архитектура в УАСГ като придобива и степен магистър архитект. Член е на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Притежава след дипломна квалификация от Технически университет София по обследване на сгради за енергийна ефективност. Владее английски, немски и руски език.

Професионална реализация:

От 2005г. се занимава с проектиране като в началото си на кариерата работи в София в няколко проектански фирми където заема длъжности от стажант до проектант. През 2012 г. се завръща в родния град. Започва работа в Регионална дирекция за национален стротелен контрол, като след това се присъединява към администрацията на Община Бургас след спечелен конкурс. Работи като районен архитект в ЦАУ „Възраждане“ и ЦАУ „Приморие“. Преди заемане на длъжността Главен архитект е началник на отдел „Устройствено планиране и архитектура“ в Община Бургас.

Награди:

Почетен диплом от конкурс „Архимория 2012“

Награда на РК КАБ София от 2012г. за „Енергоефективна зална сграда“

Семейно положение:

Женен, с 2 деца.

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. БУРГАС С НЕГОВИТЕ КВАРТАЛИ И ТЕХНИТЕ ЗЕМЛИЩА