Шест различни социални програми предоставят хранителни помощи в подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се хора в Бургас

Община Бургас предоставя храна на нуждаещите се чрез различни социални услуги

* Само за три дни са подадени над 60 заявления за безвъзмездна помощ от общинския социален фонд COVID-19

 

Шест различни социални програми предоставят хранителни помощи в подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се хора в Бургас.

☑️ Най-новата програма за еднократна безвъзмездна помощ към новосъздадения общински социален фонд COVID-19 стартира преди три дни и вече има над 60 подадени заявления. Тя представлява пакети с хранителни продукти на стойност 60, 100 и 130 лв., съобразени с числеността на хората в семейството, които ще включват най-необходимите за всяко домакинство храни - брашно, фасул, леща, макарони, консерва месо, консерва риба, консерва домати, лютеница, олио, захар, сирене, картофи, ябълки, зелен боб.

❗ Критериите, на които трябва да отговарят кандидатстващите са :

1.       Да бъдат регистрирани с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бургас до 13.03.2020 г., които да отговарят на поне едно от следните условия:

 • Да са регистрирани в ТД Бюро по труда Бургас, без право на обезщетение;
 • Да имат доход на член от семейството по-нисък или равен на 150 лева, определен на база гарантирания минимален доход за страната за 2020 г., умножен с коефициент 2,00 / т. е. 2х75 лева/;
 • Да са самоосигуряващи се лица, в невъзможност да упражнят бизнеса си произтичащо от извънредното положение;
 • Да са в неплатен отпуск поради обявеното извънредно положение.

Всички, които отговарят на посочените условия, могат да намерят заявлението в сайта на Община Бургас, в категорията COVID-19 (https://www.burgas.bg/bg/info/index/1535) да го попълнят и подадат на Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/ чрез e-mail: [email protected]. Тези, които не разполагат с компютър и интернет достъп, могат да го пратят по обикновена поща, адресирана до Центъра за административно обслужване на граждани на ул. “Александровска” 26 или в Териториалните дирекции по местоживеене.

Документите ще бъдат обработвани от общинска дирекция Здравеопазване, социални дейности и младежки политики и предадени на Комисията по социални дейности, която ще заседава всяка седмица, а при необходимост и всеки ден. Закупуването на хранителните продукти ще се организира от общинска администрация, а чрез служителите на ОП "Туризъм“ ще бъдат доставени до домовете на нуждаещите се.

 

☑️ Втората социална програма за подпомагане на най-уязвимите в Бургас е услугата Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Нейните потребители драстично се увеличиха от 850 на 1050 души, които редовно получават топла храна. Освен топла храна, услугата включва още почистване на дома, битова поддръжка, медицински преглед, клиничен мобилен лаборант, рехабилитатор, психолог и други социални и здравни дейности.

❗ За програмата могат да кандидатстват възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания. Заявлението за записване за услугата "Патронажна грижа“ може да намерите на: https://www.burgas.bg/bg/info/index/925

Попълненото заявление трябва да се подаде на е-мейла на Домашния социален патронаж: [email protected] или ако нямате достъп до интернет, да се изпрати на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20.

 

☑️ Третата е новата целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г.“.

Целта на програмата е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, са в затруднение да осигурят сами прехраната си, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19.

❗ Топъл обяд ще могат да получат 250 лица, които отговарят на следните условия:

 •  Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
 • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна;

Лицата, които желаят да бъдат включени, не е нужно да подават заявление. Достатъчно е да заявят желанието си на следните телефони: 056/59-01-20; 056/907-413. След извършено проучване от служителите на отдел "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, одобрените лица, ще бъдат информирани за датата на стартиране предоставянето на храната до дома им.

 

☑️ Областният съвет на Български червен кръст – Бургас също стартира кампания за раздаване на хранителни продукти до 16 април в изпълнение на Оперативна програма за храни от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

❗ Тя е насочена към четири целеви групи:

 

 • Възрастни хора над 65 г., които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;
 • Лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3, приключват през периода 01 януари 2020 – 30 април 2020г.
 • Лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014-2020 г.;
 • Хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

 

Списъците с лицата, имащи право на тази помощ, е изготвен и предоставен на БЧК-Бургас от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган по програмата. Правоимащите лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 кг. Хранителните продукти се раздават по домовете от доброволците към БЧК-Бургас и служителите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа.

 

☑️ С обявяването на извънредното положение стартира още една социална услуга, която е за хората, които не попадат в четирите изброени досега програми. Тя е в подкрепа на самотни майки с деца, възрастни, болни и трудноподвижни хора, които не могат излязат, за да си пазарят, да си получат пенсията или да си платят битовите сметки. Те могат да използват горещите телефони за поръчка и доставка на храна и медикаменти до дома, обявени на сайта на Община Бургас – 0885 985 693, 0884 469 130 и 0882 129 664. Услугата се заплаща от потребителите.

Същите мобилни екипи се включват и в разпределението на хранителни пакети от постъпили дарения на фирми и производители, които се предоставят безвъзмездно само на крайно нуждаещи се хора.

Отделно от това, топъл обяд се доставя и до домовете на бивши военнослужещи, сред които пенсионери и пострадали при изпълнение на професионалните си задължения. Хранителните пакети се предоставят от министерството на отбраната.

 

☑️ В следващите дни предстои да бъде изготвен пакет от социални мерки, насочен към подпомагане на ученици, чиито семейства са с финансови затруднения и са останали без доходи, поради обявеното извънредно положение. Една от мерките ще бъде заплащане на достъпа до интернет на учениците, за да могат децата да продължат онлайн обучението си и да не прекъсват с учебния процес. Други мерки, след връщането на тези ученици в класните стаи, могат да бъдат още безплатни закуски или карти за градския транспорт и други.