Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас по обосо

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас по обосо

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0040
Публикувано на: петък, 13 октомври 2017
Валидно до: понеделник, 20 ноември 2017, 17:15

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Прясна, замразена риба и морски деликатеси. Месо и месни продукти. Мляко, млечни продукти и яйца. Хляб и хлебни изделия. Други хранителни продукти.

Обособена позиция 2. Пресни плодове и зеленчуци.

Обособена позиция 3. Напитки - алкохолни, безалкохолни и топли напитки.

Обособена позиция 4. Консервирани, замразени и пакетирани хранителни продукти."

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0040

свали като pdf разглеждания: 1139 последна промяна: 14:51:44, 08 юни 2018