Вижте данните от измерванията на въздуха през изминалата седмица

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 8 Март 2021
Публикувано от: Мариета Ханджиева
Вижте данните от измерванията на въздуха през изминалата седмица

На територията на община Бургас за периода 1 - 7 март са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.  

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители както следва:

Фини прахови частици:

Мобилна станция за КАВ
кв. „Долно Езерово“, кръстовище ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“:
на 01/03/ - 1.03 пъти /СДН/;
на 02/03/ - 1.08 пъти /СДН/;
на 06/03/ - 1.08 пъти /СДН/.

АИС кв. „Долно Езерово“:
на 03/03/ - 1.05 пъти /СДН/;
на 04/03/ - 1.09 пъти /СДН/.

 

Междувременно продължава работата по проекта на Община Бургас за подмяна на старите печки на твърдо гориво в квартал „Долно Езерово“, както и в зоните А, Б, В и Районния център на „Меден рудник“. Тези печки са един от замърсителите на въздуха с фини прахови частици. В замяна на тях домакинствата ще получат нови уреди на екологично гориво. Това е една от марките, които Община Бургас изпълнява за подобряване качеството на въздуха.

Повече за кандидатстване по програмата и приема на документи вижте на адрес: https://www.burgas.bg/bg/proekti/proekt-namalyavane-na-zamarsyavaneto-na-atmosferniya-vazduh-s-fini-prahovi-chastitsi-v-kv-dolno-ezerovo-gr-burgas

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1755 Последна промяна: 15:28:00, 08 март 2021